سلام ، به سایت خدمات زیبایی خودرو شیکرپ خوش آمدید

دسته بندی نشده

چراغ خودرو از ابتدا تا کنون

چراغ خودرو از ابتدا تا کنون

دغدغه دید در شب در هنگام رانندگی از همان ابتدای اختراع اتومبیلهای با موتور درونسوز و حتی قبل تر در زمان استفاده از درشکه و کالسکه ها وجود داشته. رانندگان از همان ابتدا به دو دلیل به روشنایی احتیاج ...